Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciecha w Koninie

Idź do spisu treści

Menu główne:

WITAMY NA STRONIE PARAFII p.w. Św. WOJCIECHA B.M.


ŚW. WOJCIECH

Wojciech, imię zakonne Adalbert, święty (ok. 955-997), biskup, męczennik, patron Polski. Pochodził z rodziny książąt czeskich - Sławnikowiców. Kształcił się w Magdeburgu pod opieką arcybiskupa Adalberta, na cześć którego przyjął imię zakonne. W 983 jako subdiakon powrócił do Czech i został biskupem Pragi. Około 989, wobec trudności w zarządzaniu diecezją praską, udał się do Rzymu, zrzekł się godności biskupiej i za radą papieża Jana XV wstąpił do klasztoru benedyktynów na Awentynie. W 992, po śmierci sprawującego opiekę nad diecezją praską biskupa miśnieńskiego Falkolda, powrócił do Pragi i zajął się organizacją spraw kościelnych.

Zasłynął z opieki nad ubogimi, więźniami i z wykupu chrześcijańskich niewolników z krajów muzułmańskich. Po zatargu z księciem Bolesławem II, 995 ponownie opuścił Pragę i udał się do Rzymu, gdzie pozostał na wieść o zniszczeniu rodzinnych Libic i wymordowaniu swych braci. Za namową cesarza Ottona III i w porozumieniu z Bolesławem I Chrobrym przy końcu 996 przybył do Polski, aby podjąć misję wśród pogańskich Prusów. Wraz z towarzyszami podróży misyjnej, bratem Radzimem Gaudentym i prezbiterem Benedyktem Boguszą, popłynął łodzią do Gdańska, stamtąd morzem w kierunku Pregoły.

Zginął podczas prób podjęcia pracy misyjnej, zabity przez pogańskiego kapłana, w bliżej nie znanej miejscowości. Jego towarzysze zdołali się uratować i zdali relację o męczeńskiej śmierci św. Wojciecha. Bolesław I Chrobry wykupił jego ciało i sprowadził do Gniezna, gdzie zostało uroczyście pochowane. 999 papież Sylwester II dokonał kanonizacji św. Wojciecha. Dzięki staraniom Bolesława I Chrobrego i poparciu cesarza Ottona III papież utworzył w 1000 w Gnieźnie metropolię, której patronem został św. Wojciech. W tymże roku odbył się słynny zjazd gnieźnieński, na który - z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha - przybył m.in. cesarz Otton III. Wizerunki św. Wojciecha znajdują się w herbach dwu miast: Trzemeszna i Radzinkowa. W 1997 w Gnieźnie, a także w Gdańsku (w ramach obchodów 1000-lecia miasta) odbyły się uroczystości poświęcone 1000-leciu wyprawy i męczeńskiej śmierci św. Wojciecha, patrona Polski.
                                                                  

 
Witamy na stronie internetowej parafii św. Wojciecha. Zapraszamy wszystkich Parafian i Gości do zatrzymania się na tej witrynie. Strona zawiera informacje o naszej parafii, jej historii i dniu dzisiejszym. Są tu pożyteczne wiadomości nie tylko dla mieszkańców naszej wspólnoty parafialnej. Można przeczytać ciekawe artykuły, obejrzeć zdjęcia z aktualnych wydarzeń i wyjazdów, zapoznać się z przebiegiem liturgii i duszpasterstwem. Zachęcamy i zapraszamy do czynnego włączania się w tworzenie naszej strony poprzez czytanie, komentowanie, ocenianie i nadsyłanie własnych tekstów.
Duszpasterze i twórcy strony.

7:00
8:30
10:00
11:30 (dla dzieci)
13:00 (dla młodzieży)
16:00 (zawieszona w okresie wakacyjnym)
18:00


6:30
7:00
18:00


6:30
7:00
9:00
18:00


6:30
7:00
9:00
18:00
26 stycznia 2022
Środa
Rok C, II
 III Tydzień zwykły
Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa
Kolor szat: biały 
1. czytanie (2 Tm 1, 1-8 )
Żywa wiara Tymoteusza
1. czytanie (Tt 1, 1-5)
Tytus synem Pawła w wierze
Psalm (Ps 96, 1-2. 3. 7-8a i 10 (R.: por. 3))
Głoście cześć Pana wśród wszystkich narodów
Aklamacja (Łk 4, 18)
Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (Mk 4, 1-20)
Przypowieść o siewcy

WIRTUALNY SPACER

Kliknij Tutaj

Modlitwa miła Bogu to taka, która wypływa z czystej intencji. 
To nie jest modlitwa na pokaz 
- by ludzie widzieli i podziwiali. 
Prawdziwa modlitwa ma być ukierunkowana   tylko ku Ojcu.


Przypominamy o zmianach urzędowania Biura parafialnego: 
 od poniedziałku do piątku od 10.00 do 11.00 i od 16.00 do 17.30
a w razie nagłej potrzeby bezpośrednio po porannych mszach św. 

czynna w środy od 16.00 do 17.30  
Działalność „Caritas” nadal zawieszona, proszę nie podrzucać odzieży i innych rzeczy.
2 Tm 1, 1-8Żywa wiara Tymoteusza
Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, posłany dla głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana. Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy zachowuję nieprzerwaną pamięć o tobie w moich modlitwach. W nocy i we dnie pragnę cię zobaczyć, pomny na twoje łzy, by napełniła mnie radość na wspomnienie wiary bez obłudy, jaka jest w tobie; ona to zamieszkała pierwej w twej babce Lois i w twej matce Eunice, a pewien jestem, że mieszka i w tobie.
Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga.
Oto Słowo Boże
SŁUCHAMY BIBLII

Znalezione obrazy dla zapytania: biblia tysiąclecia"
Kliknij Tutaj
Wszystkim Parafianom i naszym gościom życzymy dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia, a obchodzącym w tygodniu imieniny i urodziny składamy najserdeczniejsze życzenia.

 Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: diecezjalnej - „Idziemy” i parafialnej - „Adalbertus”.
KATECHIZM

Kliknij Tutaj
 
EWANGELIA                                               
Mk 4, 1-20 Przypowieść o siewcy
Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce: „Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo gleba nie była głęboka. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny”. I dodał: „Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha”. A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli razem z Dwunastoma, o przypowieści. On im odrzekł: „Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana tajemnica”. I mówił im: „Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo. A oto są ci posiani na drodze: u nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością; lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny”.
Oto słowo Pańskie
KOMENTARZ DO EWANGELII
 W kancelarii jest dostępny kalendarz do wpisywania intencji na rok 2023, chętnych do zamówienia Mszy św. na ten rok zapraszamy.
Z racji zaostrzonych przepisów epidemiologicznych, zachęcamy do noszenia maseczki i odpowiedniego zajmowania miejsc w świątyni. Osoby zaszczepione powinny mieć odpowiednie zaświadczenia.
  Kolęda w formie udziału we Mszy św. Zapraszamy więc parafian na Eucharystię o godz. 18.00, która będzie sprawowana w intencji „O Boże błogosławieństwo dla rodzin” zamieszkałych na danym terenie. Zwracamy uwagę, że jeżeli komuś nie pasuje wyznaczony termin, to może skorzystać ze Mszę św. w innym dniu. Osoby które chcą uzupełnić dane w swoich kartotekach, dotyczy to zwłaszcza zmiany zamieszkania, prosimy o zgłaszanie się do kancelarii. Wierni składający ofiary z racji kolędy, proszeni są o podanie na kopercie adresu, tak abyśmy mogli wpisać przyjętą ofiarę. Tegoroczne ofiary kolędowe przeznaczone będą na spłacenie instalacji fotowoltaicznej, która została wykonana w grudniu. Przypomnijmy, że koszt tej instalacji wyniósł 148 tys. zł. W dłuższej perspektywie instalacja ta ułatwi nam kwestię ogrzewania świątyni. 
W tym tygodniu na Mszę św. kolędową na godz. 18.00 zapraszamy mieszkańców:
- 24. 01. 2022 (poniedziałek) – ul. Kard. Wyszyńskiego 40, 46,     48;
- 25. 01. 2022 (wtorek) – ul. Wyzwolenia 1, 4, 5;
- 26. 01. 2022 (środa) – ul. Wyzwolenia 7, 9, 11;
- 27. 01. 2022 (czwartek) – ul. Staromorzysławska, Działkowa, 
Kol. Morzysław, Popiełuszki, Portowa, Graniczna, Jana Pawła II;
- 28. 01. 2022 (piątek) – ul. Budowlanych, Pionierów, Młodzieżowa, Kwiatowa, Nadwarciańska, Zielona, Południowa, Cicha, Spokojna, Weteranów, Myśliwska, Miła;
- 29. 01. 2022 (sobota) – ul. Harcerska 1, domki, Zalesie.
W liturgii wspominamy ponadto: 
środa – św. Tytusa i Tymoteusza;  w środę – Dzień Islamu;
 czwartek – Międzynarodowy Dzień Holokaustu.
piątek – św. Tomasza z Akwinu. 
W piątek (28.01.)
 Msza św. o godz. 18.00, będzie sprawowana w intencji uzdrowienia duszy i ciała. Odprawiona zostanie również modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie. Oprawę muzyczną zapewni zespół „Hortus Dei”.
„Trzeźwienie przez kulturę”
Styczniowa msza trzeźwościowa i koncert Patryka Filipowicza

W najbliższą niedzielę, 30 stycznia o godz. 18.00, w naszym kościele sprawowana będzie msza św. w intencji Trzeźwości Narodu i w Rodzinach, której przewodniczyć będzie ks. Paweł Śmigiel. Po Eucharystii organizatorzy projektu „Trzeźwienie przez kulturę” zapraszają na koncert znakomitego gitarzysty Patryka Filipowicza zatytułowany 
„ Opowieści na niebiańskiej strunie”.
Przypomnijmy, że koncert, w ramach projektu „Trzeźwienie przez kulturę” może odbyć się dzięki współfinansowaniu go przez Miasto Konin i parafię św. Wojciecha, przy współpracy z KDK. Wstęp wolny!
Również w niedzielę (30.01.), ofiary zbierane na tacę, przeznaczone będą na prace budowlane przy kościele bł. Jerzego Matulewicza w Laskówcu.
KALENDARZ

POGODA
  48 1020 2746 0000 3402 0053 1772
 
 
 ZAPRASZAMY PONOWNIE


 
 
 
Diecezja włocławska Konferencja Episkopatu Polski Tygodnik Idziemy Sanktuarium Maryjne w Licheniu Portal mateusz.pl Portal katolik.pl Katolicka Agencja Informacyjna Znalezione obrazy dla zapytania radio maryja logo Przewodnik Katolicki


Szukaj 

LICZNIK ODWIEDZIN

Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego