Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciecha w Koninie

Idź do spisu treści

Menu główne:

WITAMY NA STRONIE PARAFII p.w. Św. WOJCIECHA B.M.


ŚW. WOJCIECH

Wojciech, imię zakonne Adalbert, święty (ok. 955-997), biskup, męczennik, patron Polski. Pochodził z rodziny książąt czeskich - Sławnikowiców. Kształcił się w Magdeburgu pod opieką arcybiskupa Adalberta, na cześć którego przyjął imię zakonne. W 983 jako subdiakon powrócił do Czech i został biskupem Pragi. Około 989, wobec trudności w zarządzaniu diecezją praską, udał się do Rzymu, zrzekł się godności biskupiej i za radą papieża Jana XV wstąpił do klasztoru benedyktynów na Awentynie. W 992, po śmierci sprawującego opiekę nad diecezją praską biskupa miśnieńskiego Falkolda, powrócił do Pragi i zajął się organizacją spraw kościelnych.

Zasłynął z opieki nad ubogimi, więźniami i z wykupu chrześcijańskich niewolników z krajów muzułmańskich. Po zatargu z księciem Bolesławem II, 995 ponownie opuścił Pragę i udał się do Rzymu, gdzie pozostał na wieść o zniszczeniu rodzinnych Libic i wymordowaniu swych braci. Za namową cesarza Ottona III i w porozumieniu z Bolesławem I Chrobrym przy końcu 996 przybył do Polski, aby podjąć misję wśród pogańskich Prusów. Wraz z towarzyszami podróży misyjnej, bratem Radzimem Gaudentym i prezbiterem Benedyktem Boguszą, popłynął łodzią do Gdańska, stamtąd morzem w kierunku Pregoły.

Zginął podczas prób podjęcia pracy misyjnej, zabity przez pogańskiego kapłana, w bliżej nie znanej miejscowości. Jego towarzysze zdołali się uratować i zdali relację o męczeńskiej śmierci św. Wojciecha. Bolesław I Chrobry wykupił jego ciało i sprowadził do Gniezna, gdzie zostało uroczyście pochowane. 999 papież Sylwester II dokonał kanonizacji św. Wojciecha. Dzięki staraniom Bolesława I Chrobrego i poparciu cesarza Ottona III papież utworzył w 1000 w Gnieźnie metropolię, której patronem został św. Wojciech. W tymże roku odbył się słynny zjazd gnieźnieński, na który - z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha - przybył m.in. cesarz Otton III. Wizerunki św. Wojciecha znajdują się w herbach dwu miast: Trzemeszna i Radzinkowa. W 1997 w Gnieźnie, a także w Gdańsku (w ramach obchodów 1000-lecia miasta) odbyły się uroczystości poświęcone 1000-leciu wyprawy i męczeńskiej śmierci św. Wojciecha, patrona Polski.


 
Witamy na stronie internetowej parafii św. Wojciecha. Zapraszamy wszystkich Parafian i Gości do zatrzymania się na tej witrynie. Strona zawiera informacje o naszej parafii, jej historii i dniu dzisiejszym. Są tu pożyteczne wiadomości nie tylko dla mieszkańców naszej wspólnoty parafialnej. Można przeczytać ciekawe artykuły, obejrzeć zdjęcia z aktualnych wydarzeń i wyjazdów, zapoznać się z przebiegiem liturgii i duszpasterstwem. Zachęcamy i zapraszamy do czynnego włączania się w tworzenie naszej strony poprzez czytanie, komentowanie, ocenianie i nadsyłanie własnych tekstów.
Duszpasterze i twórcy strony.
                                                                  


7:00
8:30
10:00
11:30 (dla dzieci)
13:00 (dla młodzieży)
16:00 (zawieszona w okresie wakacyjnym)
18:00


6:30
7:00
18:00


6:30
7:00
9:00
18:00


6:30
7:00
9:00
18:00
WIRTUALNY SPACER
5 czerwca 2023 r. Poniedziałek
Rok A, I  
IX Tydzień zwykły
Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika
Kolor szat: zielony
1. czytanie: Tb 1, 1a. 2; 2, 1-9 (Wlg) Pobożność Tobiasza
Psalm: Ps 112, 1-2. 3-4. 5-6 
Błogosławiony, kto się boi Pana
Aklamacja: Ap 1, 5a
Ewangelia: Mk 12, 1-12 
Przypowieść o dzierżawcach winnicy
Jubileusz 900-lecia istnienia Diecezji
                                                                                         
Modlitwa miła Bogu to taka, która wypływa z czystej intencji.
To nie jest modlitwa na pokaz - by ludzie widzieli i podziwiali.
Prawdziwa modlitwa ma być ukierunkowana tylko ku Ojcu.

Przypominamy o zmianach urzędowania Biura parafialnego: 
 od poniedziałku do piątku od 10.00 do 11.00 i od 16.00 do 17.30
a w razie nagłej potrzeby bezpośrednio po porannych mszach św. 

czynna w środy od 16.00 do 17.30  
Działalność „Caritas” nadal zawieszona, proszę nie podrzucać odzieży i innych rzeczy.
Tb 1, 1a. 2; 2, 1-9 (Wlg) Pobożność Tobiasza
Tobiasz z pokolenia Neftalego, za czasów Salmanassara, króla asyryjskiego, został wzięty do niewoli, znajdując się wszakże w niewoli, nie opuścił drogi prawdy. Gdy wypadło święto Pańskie i przygotowano wielką ucztę w domu Tobiasza, rzekł do syna swego: „Idź i sprowadź kilku ludzi z naszego pokolenia, bojących się Boga, aby z nami jedli”. Syn jego odszedł; a powróciwszy, oświadczył mu, że jeden ze synów Izraelowych uduszony leży na ulicy. W tej chwili Tobiasz powstał od stołu i pozostawiając posiłek, nic nie spożywszy, przybył do ciała; zabrał je i zaniósł w tajemnicy do swego domu, aby po zachodzie słońca ostrożnie je pochować. Gdy ukrył ciało, spożywał posiłek z płaczem i ze drżeniem, wspominając na owo słowo, które wyrzekł Pan przez usta proroka Amosa: „Wasze dni święte zmienią się w płacz i żałobę”. Gdy słońce zaszło, odszedł i pogrzebał ciało. Wszyscy sąsiedzi ganili go, mówiąc: „Już dla tej sprawy wydano rozkaz zabicia cię i ledwo śmierci uniknąłeś, i znowu grzebiesz umarłych?” Tobiasz jednak, bardziej bojąc się Boga aniżeli króla, podnosił ciała tych, którzy byli zabici, ukrywał je w swoim domu i grzebał podczas nocy.
Oto Słowo Boże
SŁUCHAMY BIBLII

Wszystkim Parafianom i naszym gośczymy dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia, a obchodzącym w tygodniu imieniny i urodziny składamy najserdeczniejsze życzenia.W zakrystii można nabyć książkę pt. „Diecezja Włocławska”. Pozycja ta ukazuje dzieje diecezji, świętych diecezji włocławskiej, sanktuaria diecezjalne. Cena książki 8 zł.
Zachęcamy do lektury tygodnika diecezjalnego - „Idziemy” oraz parafialnego - „Adalbertusa”.
KATECHIZM

 
EWANGELIA                   
Mk 12, 1-12 Przypowieść o dzierżawcach winnicy
Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych: „Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. W odpowiedniej porze posłał do rolników sługę, by odebrał od nich część należną z plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i odesłali z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę; lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego, tego również zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego, ukochanego syna. Posłał go jako ostatniego do nich, bo sobie mówił: «Uszanują mojego syna». Lecz owi rolnicy mówili nawzajem do siebie: «To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo jego będzie nasze». I chwyciwszy go zabili i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. Nie czytaliście tych słów w Piśmie: «Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest cudem w oczach naszych»?” I starali się Go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim powiedział tę przypowieść. Zostawili więc Go i odeszli.
Oto słowo Pańskie
KOMENTARZ DO EWANGELII
W tym tygodniu przypada uroczystość Ciała i Krwi Chrystus, która daje nam sposobność publicznego wyznania i uczczenia Najświętszego Sakramentu. Udekorujmy nasze okna i balkony na trasie tradycyjnej procesji.
W Boże Ciało Msze św. w naszej świątyni o godz.: 7.00, 8.30, 10.00, na zakończenie procesji ok. 13.00 i wieczorem o 18.00. Centralna procesja, pod przewodnictwem bpa Krzysztofa Wętkowskiego, rozpocznie się o godz. 10.00 Mszą św. w kościele św. Maksymiliana. Po jej zakończeniu, wyruszy procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy. Nasza parafia przejmuje prowadzenie procesji przy trzecim ołtarzu (obok amfiteatru), gromadzimy się ok. godz. 11.30. Proszę o udział pełnej asysty, ministrantów, dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe, dziewczynki do sypania kwiatkami, młodzież po bierzmowaniu, strażaków z OSP Morzysław, górników Procesja zakończy się przy czwartym ołtarzu, na placu kościelnym przy figurze św. Wojciecha. Jak zawsze o przygotowanie tego ołtarza dla Chrystusa Eucharystycznego proszę Wspólnotę Neokatechumenalną.
Z uroczystością związana jest oktawa, a więc przez cały tydzień gromadzimy się o godz. 18.00 na Mszy św. z procesją. Wyjątkiem będzie niedziela, gdy nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego wraz z procesją po Mszy św. o godz. 10.00. Na zakończenie oktawy w czwartek o godz. 18.00 Nieszpory z Mszą św. i procesją do czterech ołtarzy. O przygotowanie ołtarzy proszę: I – przy bramie ogrodzenia kościelnego – Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym i Akcja Katolicka; II – przy krzyżu na parkingu – Wspólnota Apostolstwa Bożego Miłosierdzia; III – przy planszy ewangelizacyjnej – Wspólnota Różańcowa; IV – przy figurze św. Wojciecha – Wspólnota Neokatechumenalna.
Na dzień 9.06.2023 bp K. Wętkowski udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i zachowania pokutnego charakteru piątku
W zamian należy podjąć inną formę pokutną zwłaszcza związane z praktyką uczynków 
miłości i pobożności.
W sobotę 10 czerwca, przewidziana jest całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach Diecezjalnej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy szczególnie w tym dniu do kaplicy adoracji.
W niedzielę 11 czerwca - wspólnota 
Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych 
zaprasza na kolejne spotkanie. Rozpoczęcie o godz. 15.00.
W kruchcie kościoła zostanie wystawiony kosz na kwiatki do sypania w czasie procesji eucharystycznych.
W liturgii w tym tygodniu przeżywamy: 
poniedziałek – św. Bonifacego; sobota – bł. Bogumiła, patrona diecezji. 
KALENDARZ

POGODA
  48 1020 2746 0000 3402 0053 1772
 
 ZAPRASZAMY PONOWNIE


 
 
 
Diecezja włocławska Konferencja Episkopatu Polski Tygodnik Idziemy Sanktuarium Maryjne w Licheniu Portal mateusz.pl Portal katolik.pl Katolicka Agencja Informacyjna Znalezione obrazy dla zapytania radio maryja logo Przewodnik Katolicki


Szukaj 
LICZNIK ODWIEDZIN
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego