Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciecha w Koninie

Idź do spisu treści

Menu główne:

WITAMY NA STRONIE PARAFII p.w. Św. WOJCIECHA B.M.


ŚW. WOJCIECH

Wojciech, imię zakonne Adalbert, święty (ok. 955-997), biskup, męczennik, patron Polski. Pochodził z rodziny książąt czeskich - Sławnikowiców. Kształcił się w Magdeburgu pod opieką arcybiskupa Adalberta, na cześć którego przyjął imię zakonne. W 983 jako subdiakon powrócił do Czech i został biskupem Pragi. Około 989, wobec trudności w zarządzaniu diecezją praską, udał się do Rzymu, zrzekł się godności biskupiej i za radą papieża Jana XV wstąpił do klasztoru benedyktynów na Awentynie. W 992, po śmierci sprawującego opiekę nad diecezją praską biskupa miśnieńskiego Falkolda, powrócił do Pragi i zajął się organizacją spraw kościelnych.

Zasłynął z opieki nad ubogimi, więźniami i z wykupu chrześcijańskich niewolników z krajów muzułmańskich. Po zatargu z księciem Bolesławem II, 995 ponownie opuścił Pragę i udał się do Rzymu, gdzie pozostał na wieść o zniszczeniu rodzinnych Libic i wymordowaniu swych braci. Za namową cesarza Ottona III i w porozumieniu z Bolesławem I Chrobrym przy końcu 996 przybył do Polski, aby podjąć misję wśród pogańskich Prusów. Wraz z towarzyszami podróży misyjnej, bratem Radzimem Gaudentym i prezbiterem Benedyktem Boguszą, popłynął łodzią do Gdańska, stamtąd morzem w kierunku Pregoły.

Zginął podczas prób podjęcia pracy misyjnej, zabity przez pogańskiego kapłana, w bliżej nie znanej miejscowości. Jego towarzysze zdołali się uratować i zdali relację o męczeńskiej śmierci św. Wojciecha. Bolesław I Chrobry wykupił jego ciało i sprowadził do Gniezna, gdzie zostało uroczyście pochowane. 999 papież Sylwester II dokonał kanonizacji św. Wojciecha. Dzięki staraniom Bolesława I Chrobrego i poparciu cesarza Ottona III papież utworzył w 1000 w Gnieźnie metropolię, której patronem został św. Wojciech. W tymże roku odbył się słynny zjazd gnieźnieński, na który - z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha - przybył m.in. cesarz Otton III. Wizerunki św. Wojciecha znajdują się w herbach dwu miast: Trzemeszna i Radzinkowa. W 1997 w Gnieźnie, a także w Gdańsku (w ramach obchodów 1000-lecia miasta) odbyły się uroczystości poświęcone 1000-leciu wyprawy i męczeńskiej śmierci św. Wojciecha, patrona Polski.
 
Witamy na stronie internetowej parafii św. Wojciecha. Zapraszamy wszystkich Parafian i Gości do zatrzymania się na tej witrynie. Strona zawiera informacje o naszej parafii, jej historii i dniu dzisiejszym. Są tu pożyteczne wiadomości nie tylko dla mieszkańców naszej wspólnoty parafialnej. Można przeczytać ciekawe artykuły, obejrzeć zdjęcia z aktualnych wydarzeń i wyjazdów, zapoznać się z przebiegiem liturgii i duszpasterstwem. Zachęcamy i zapraszamy do czynnego włączania się w tworzenie naszej strony poprzez czytanie, komentowanie, ocenianie i nadsyłanie własnych tekstów.
Duszpasterze i twórcy strony.
                                                                  


7:00
8:30
10:00
11:30 (dla dzieci)
13:00 (dla młodzieży)
16:00 (zawieszona w okresie wakacyjnym)
18:00


6:30
7:00
18:00


6:30
7:00
9:00
18:00


6:30
7:00
9:00
18:00
WIRTUALNY SPACER

Kliknij Tutaj
23 października
2021 Sobota
Rok B, I
XXIX Tydzień zwykły
Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę albo wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera albo wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa
Kolor szat:   zielony
1. czytanie (Rz 8, 1-11)
Bóg zniszczył grzech przez swojego Syna
Psalm (Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 6))
Oto lud wierny, szukający Boga
Aklamacja (Por. Ez 33, 11)
Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (Łk 13, 1-9)
Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy 
podobnie zginiecie
Modlitwa miła Bogu to taka, która wypływa z czystej intencji. 
To nie jest modlitwa na pokaz 
- by ludzie widzieli i podziwiali. 
Prawdziwa modlitwa ma być ukierunkowana   tylko ku Ojcu.


Przypominamy o zmianach urzędowania Biura parafialnego: 
 od poniedziałku do piątku od 10.00 do 11.00 i od 16.00 do 17.30
a w razie nagłej potrzeby bezpośrednio po porannych mszach św. 

czynna w środy od 16.00 do 17.30  
Działalność „Caritas” nadal zawieszona, proszę nie podrzucać odzieży i innych rzeczy.
Rz 8, 1-11 Bóg zniszczył grzech przez swojego Syna
Bracia:
Teraz dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo Ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, jeżeli postępujemy nie według ciała, ale według Ducha. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha, do tego, czego chce Duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha do życia i pokoju. Dlatego że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w nas Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.
Oto Słowo Boże
SŁUCHAMY BIBLII

Znalezione obrazy dla zapytania: biblia tysiąclecia"
Kliknij Tutaj
Wszystkim Parafianom i naszym gościom życzymy dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia, a obchodzącym w tygodniu imieniny i urodziny składamy najserdeczniejsze życzenia.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – tygodnika „Idziemy” i nasze parafialne czasopismo „Adalbertus. W tym wydaniu o naszej bierności wobec ataków na św. Jana Pawła II, o zaprzepaszczonej po nim spuściźnie; o niezwykłej kobiecie z Avila, a także o rozmowy Alicji Lenczewskiej z Jezusem oraz zapowiedź upadku i oczyszczenia Kościoła !
KATECHIZM

Kliknij Tutaj
 
EWANGELIA                                                           
Łk 13, 1-9 Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie
W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: ”Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”. I opowiedział im następującą przypowieść: ”Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: «Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?». Lecz on mu odpowiedział: «Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć»”.
Oto słowo Pańskie
KOMENTARZ DO EWANGELII
Bal Wszystkich Świętych dla dzieci i młodzieży, odbędzie się w dniu 30.10.2021 (sobota) od godz.13.00-15.30, chętni do uczestnictwa w balu zobowiązani są do przebrania się za jednego ze świętych. 
Bliższe informacje u ks. Juliusza.
Rozpoczęliśmy przyjmowanie wypominek za zmarłych: jednorazowych (na cmentarz), tygodniowych (na Oktawę Wszystkich Świętych) i całorocznych (przed mszami o godz.: 7.00, 8.30 i 16.00).
W naszej parafii będą organizowane rekolekcje „Oddania życia Matce Bożej” skierowane do wszystkich parafian. Odbywać się one będą w formie domowej w oparciu o książkę „Oddanie 33”. Rozpoczną się 5 listopada, a zakończą aktem poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W sobotę 23 października na Mszy św. o godz. 18.00 i w niedzielę 24 października podczas wszystkich Mszy św. w duchowość rekolekcji wprowadzi ks. Marcin Modrzyński. Książkę można zamawiać od dziś do 24 października włącznie u ks. Rafała lub p. Bogumiły (nr telefonu w gablocie). Koszt książki 20.00 zł. Można też inicjatywę wesprzeć dodatkową ofiarą. 
W ramach akcji charytatywnej „Żonkil nadziei”, w niedzielę 24.10.2021, po wszystkich mszach św., przeprowadzona zostanie zbiórka ofiar na rzecz konińskiego hospicjum im. św. Jana Pawła II. Akcję przeprowadzą pracownicy i woluntariusze hospicjum. Każdy ofiarodawca otrzyma w dowód wdzięczności cebulkę żonkila, jako symbol walki z nieuleczalną chorobą.
W zakrystii można nabyć kalendarze wydawnictwa duszpasterstwa rolników, w cenie: 

- 3,50 (kieszonkowe)
 - 7,00 (na ścianę)
- w formie książkowej 
w cenie 28 zł. 
Zapraszamy na Różaniec św., w czasie którego polecamy Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej: 
sprawy Kościoła św., naszej
Ojczyzny i nasze osobiste. Nabożeństwa odprawiane są każdego dnia o godzinie 17.30, 
dzieci i młodzież zapraszamy szczególnie w: poniedziałek, środę i piątek.
KONKURS
s.Taida ogłosiła na początku miesiąca konkurs na wykonany samodzielnie lub wspólnie z rodziną różaniec (Można wykorzystać dowolne materiały). Oceniany będzie oryginalny pomysł. Wykonane prace można do 29.10.2021 przynieść na nabożeństwo różańcowe, albo na niedzielną mszę o 11:30. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 07.11.21r. podczas Mszy św. o godz. 11.30.
KALENDARZ
width="150"

POGODA
  48 1020 2746 0000 3402 0053 1772
 
 
 ZAPRASZAMY PONOWNIE


 
 
 
Diecezja włocławska Konferencja Episkopatu Polski Tygodnik Idziemy Sanktuarium Maryjne w Licheniu Portal mateusz.pl Portal katolik.pl Katolicka Agencja Informacyjna Znalezione obrazy dla zapytania radio maryja logo Przewodnik Katolicki


Szukaj 

LICZNIK ODWIEDZIN

Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego